ΎΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ
 1. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
 2. Παρθένε Μήτερ Άνασσα, πανένδροσέ τε τόκε. Χαίρε...
 3. Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα. Χαίρε...
 4. Χαρά παρθενικών χορών, Αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε...
 5. Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαροτέρα. Χαίρε...
 6. Των ουρανίων στρατιών, πασών Αγιωτέρα. Χαίρε...
 7. Μαρία Αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία. Χαίρε...
 8. Άχραντε Νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε...
 9. Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε...
 10. Κόρη σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ Υπεραγία. Χαίρε...
 11. Τιμιωτέρα Χερουβείμ, υπερενδοξοτέρα. Χαίρε...
 12. Των Ασωμάτων Σεραφείμ, των θρόνων υπερτέρα. Χαίρε...
 13. Χαίρε το άσμα χερουβείμ, χαίρε ύμνος αγγέλων. Χαίρε...
 14. Χαίρε ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων. Χαίρε...
 15. Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας. Χαίρε...
 16. Παστάς του λόγου ιερά, ανθός της αφθαρσίας. Χαίρε...
 17. Χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας. Χαίρε...
 18. Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Χαίρε...
 19. Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμαι. Χαίρε...
 20. Σε δυσωπώ Παντάνασσα, σην χάριν εξαιτούμαι. Χαίρε...
 21. Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε...
 22. Θερμώς επικαλούμαι Σε Ναέ ηγιασμένε. Χαίρε...
 23. Αντιλαβού μου ρύσαι με από του πολεμίου. Χαίρε...
 24. Και κληρονόμον δείξον με Ζωής της αιωνίου. Χαίρε...
Μπορείτε να κατεβάσετε τον ύμνο πατώντας ΕΔΩ ή, εναλλακτικώς, ΕΔΩ.

Επίσης μπορείτε να ακούσετε άμεσα το τραγούδι, χωρίς να το κατεβάσετε, πατώντας το πλήκτρο της αναπαραγωγής παρακάτω:__________________________________
(Πηγή των στίχων: από την σελίδα του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πηγή του αρχείου ήχου: από το σχετικό βίντεο στο YouTube. Αν συναντήσετε δυσκολίες στο κατέβασμα των αρχείων, πατήστε ΕΔΩ για σύντομες οδηγίες.)

Η ΕΠΙΛΟΓΗ

των συγκεκριμένων ύμνων καθώς και των συγκεκριμένων εκτελέσεων είναι ενδεικτική.