Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, 
καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Κατεβάστε το αρχείο ήχου από ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το αρχείο ήχου πατώντας το πλήκτρο αναπαραγωγής παρακάτω:Το αρχείο ήχου προέρχεται από το σχετικό βίντεο στο YouTube. Εκτέλεση: Χορωδία Κέρκυρας σε μουσική Θ. Πολυκράτη, με την συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας του Ιονίου Πανεπιστημίου.