Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν,
οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.

Κατεβάστε το αρχείο ήχου από ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

Ακούστε το αρχείο ήχου άμεσα, πατώντας το πλήκτρο της αναπαραγωγής παρακάτω:


Το αρχείο ήχου προέρχεται από το σχετικό βίντεο στο YouTube)